Vi sørger for brugerundervisning

Fordi korrekt brug sikrer driftsstabiliteten

Vi koordinerer levering og idriftsætter dit nye x-ray udstyr, men da vi erfaringsmæssigt ved, hvor stor indflydelse korrekt brug af udstyret har for driftsstabiliteten, er brugerundervisning også et fokusområde for os. Vi tilrettelægger typisk undervisningssessioner for mindre hold af brugere i forbindelse med installering / idriftsættelse, men tilbyder også opfølgningskurser for nye brugere / operatører on site – og du har desuden mulighed for at tilmelde dig en af vores workshops.